Kapatmak için ESC tuşuna basınız.

Üniversitede Alttan Ders Alma: Alttan Ders Alanlara Tavsiyeler!

Üniversite eğitim sistemi, sınıf geçme ve mezuniyet için yerine getirilmesi zorunlu olan bir takım detaylara sahiptir. Bu zorunluluklardan biri de alttan ders alma kavramıdır. Bir önceki sınıfta başarısız olduğunuz dersleri sonraki yıllarda tekrar alma zorunluluğunu tanımlayan alttan ders alma kavramı, üniversite öğrencilerinin akademik başarıları üzerinde doğrudan etkilidir. Başarılı bir eğitim süreci geçirmek isteyen tüm öğrencilerin üniversitede sınıf geçme ve alttan ders alma hakkındaki tüm detayları bilmesi oldukça önemli. Siz de alttan ders alma üniversitede nasıl olur diyorsanız yazının devamına göz atabilirsiniz. 

Alttan Ders Alma Nedir?

Çok boyutlu bir sisteme sahip olan üniversite eğitimi, mezun olabilmeniz için pek çok farklı noktadaki sorumluluklarınızı yerine getirmenizi gerektirir. Üniversite eğitiminde tüm dersler hem ayrı ayrı değerlendirilir hem de derslerin toplamından elde ettiğiniz not ortalamasına göre mezuniyet şansınız hesaplanır. 

Bir üniversite öğrencisinin mezun olabilmesi için devamlılık zorunluluğunu yerine getirmesi, zorunlu olduğu tüm dersleri geçmesi ve bu derslerin toplamından elde edilen not ortalamasının mezuniyet için yeterli olması gerekir. Bu şartlardan birinin yerine gelip diğerinin gelmemesi durumunda mezuniyet gerçekleşmez. Tüm derslerini vermiş ancak mezuniyet için gerekli not ortalamasını alamamış öğrenciler, gerekli not ortalamasını tutturana kadar diploma alamaz. Aynı şekilde dört yıl sonunda mezuniyet ortalamasını tutturan ancak bazı derslerden geçememiş öğrencilerin de başarısız oldukları dersleri vermesi gerekir.

Üniversite alttan ders alma işlemi, bu sorunların aşılması için uygulanan bir yöntemdir. Öğrencinin geride bıraktığı dönemlerden herhangi birinin müfredatında bulunan bir dersi tekrar almasına “alttan ders alma” denir. Alttan ders alma işlemi iki şekilde gerçekleşir. Öğrenci, dersin verildiği dönemde devamsızlık hakkını aşar ya da o dersin sınavlarında yeterli notu alamazsa dersten kalır ve sonraki dönemlerde bu dersi tekrar alması gerekir. Genel not ortalaması düşük olan öğrenciler, mezuniyet için gerekli not ortalamasına ulaşmak için de alttan ders alma yöntemine başvurabilir. Bu durumda öğrenciler, geçmiş dönemlerde aldıkları ancak düşük notla geçtikleri dersleri tekrar alarak ortalamalarını yükseltme yoluna gider.

Alttan Ders Alma Şartları 

Üniversite alttan ders alma nasıl oluyor sorusuna yanıt arayan pek çok öğrenci, bu işlemin hangi şartlarda gerçekleştirilebildiğini merak eder. Dersi geçmek için uygulanan alttan ders alma işlemi zorunludur. Başarısız olunan ders, sistemlerde öncelikli olarak öğrenciye atanır. 

Üniversitede bir dersten başarısız olduğunuzda sonraki yıl o dersi almanız mecburidir. Eğer o dersin saatiyle çakışan başka bir zorunlu dersiniz varsa öncelikli olarak alttan aldığınız dersi seçmeniz ve çakışan dersi sonraki yıla bırakmanız gerekir. Bu sebeple bir dersten kalmak zincirleme bir şekilde diğer derslerinizi de etkileyebilir.

İsteğe bağlı alttan ders alma işlemlerinde ise öğrencinin tercihleri önem kazanır. Not ortalamasını yükseltmek için alttan ders almayı tercih eden öğrenciler, istedikleri dersi yeniden alabilir. Bu noktada alttan alacağınız dersi doğru seçmeniz ve size avantaj sağlayacak tercihlerde bulunmanız büyük önem taşır.

Not ortalamasını yükseltmek için ders seçerken ilk olarak kredisi yüksek derslere yönelmenizde yarar bulunur. Her ders, not ortalamasına haftalık ders saatleri oranında etki eder. Yani, haftada 2 saat aldığınız dersin ortalamaya etkisi 2 kredi, 4 saat aldığınız dersin etkisi ise 4 kredidir. Bu sebeple yüksek kredili bir derste alacağınız başarılı sonuçlar not ortalamanızı daha hızlı yükseltir.

Ortalama yükseltmek için alttan ders alırken dikkat etmeniz gereken bir diğer nokta da başarı ihtimalinizdir. Örneğin dördüncü sınıfa geldiyseniz ve birinci sınıf konularını artık çok iyi biliyorsanız ilk döneminizde düşük puanla geçtiğiniz yüksek kredili bir dersi tekrar alabilirsiniz. Böylece not ortalamanızı daha kolay bir şekilde yükselterek mezuniyet şansınızı artırabilirsiniz.

Alttan Ders Alma Sınırı 

Üniversitede öğrencilerin bir dönemde alabileceği maksimum alttan ders sayısı yönetmeliklerle belirlenir. Kimi üniversitelerde öğrencilerin maksimum 3 tane alttan ders almasına izin verilir. Bazı üniversitelerde ise alttan alınan derslere doğrudan bir sınırlama getirilmez ancak dönem başına alınabilecek kredi miktarı sınırlandırılır. Bu sebeple öğrencilerin alttan ders alma kredisi ve sınırı konusunda da bilgi sahibi olması gerekir.

Alttan alınan derslerin kredisi, dersi aldığınız döneme ait derslerin kredisine eşittir. Yani, ders haftada kaç saat işleniyorsa alttan alınıp alınmadığına bakılmaksızın o sayıda kredi olarak öğrencinin not hanesine işlenir. Eğitim aldığınız okulda dönem başına kredi limiti bulunuyorsa derslerinizi zamanında geçmeye özen göstermeniz büyük önem taşır. Alttan alacağınız dersler, kredi limitinizi doldurarak o döneme ait derslerin sonraki yıla kalmasına ve okulunuzun uzamasına yol açabilir.

Açıköğretim programlarında ise alttan alınan derslere sınır uygulanır. Buna göre açıköğretim alttan ders alma limiti 5 derstir. Bir öğrenci aynı dönemde en fazla 5 dersini alttan alabilir. Bu sınırlamada öğrencinin dersi tekrar alma sebebi bir ayrım oluşturmaz. Derslerinizi ortalama yükseltmek için de alsanız daha önceki dönemde başarısız olduğunuz için de alsanız maksimum 5 alttan ders seçme hakkınız bulunur.

Alttan Ders Almanın Dezavantajları 

Alttan ders alma, üniversite öğrencilerine hem avantaj hem dezavantaj sağlayan bir uygulamadır. Eğer alttan alacağınız ders herhangi bir dönem dersinizle çakışmazsa yıl kaybı yaşamadan mezun olma şansı elde edebilirsiniz. Bu durum bazı derslerde başarısız olan öğrenciler için önemli bir telafi imkânı sunar. 

Alttan alınan derslerin yeni dönem dersleriyle aynı saate denk gelmesi ya da kredi sınırını doldurması gibi durumlar ise çeşitli dezavantajlara yol açabilir. Çakışma durumu, o dönem aldığınız en az bir dersin sonraki seneye kalmasına yol açar. Aynı şekilde bir çakışma yaşanma durumunda ise okulunuzun en az bir dönem uzama riski ortaya çıkabilir.

Kredi sınırının dolması benzer şekilde okulu uzatma riskine yol açar. Dönemde alabileceğiniz maksimum kredi sayısını alttan derslerle doldurup o döneme ait dersleri sonraki yıla bırakmanız, her dönem alttan ders almanıza ve bu sebeple okulunuzu normal süresinde bitirememenize sebep olabilir.

Alttan Ders Alma Ortalamayı Nasıl Etkiler?

Alttan ders almak, kimi zaman öğrenciler için göz korkutucu bir durum olabilir. Bu deneyimi ilk defa yaşayan öğrenciler alttan aldıkları dersin not ortalamasını etkileyip etkilemediğini merak eder. Eğer bir dersi alttan alıp başarılı olursanız aldığınız puan ortalamanıza normal kredisiyle eklenir. Başarılı olduğunuz sürece dersi alttan almış olmanızın herhangi bir negatif etkisi bulunmaz.

Alttan alınan dersler yüzünden üniversitede sınıfta kalınabilir mi sorusu öğrencilerin en çok merak ettiği konular arasında yer alır. Üniversite, belirli bir program dahilinde sayıları akademisyenler tarafından belirlenen birtakım dersleri vermekle yükümlü olduğunuz bir eğitim kurumudur ve bu dersler, birbirinden bağımsızdır. Bu sebeple üniversitede bilinen anlamıyla sınıfta kalma kavramı yoktur. 

Sınıfta kalma kavramının üniversitedeki karşılığı, okulun uzamasıdır. Tüm derslerinizi okulun takvim süresinde başarıyla verememeniz durumunda okulunuz kaldığınız ders sayısına bağlı olarak uzayabilir. Okulun uzaması durumunda yalnızca başarısız olduğunuz ya da not ortalamasını yükseltmek için tekrar aldığınız derslerden geçmeniz beklenir. Üniversite hayatı, akademik başarı ve öğrenci dünyası hakkında size fayda sağlayacak çok sayıda içeriğe ulaşmak için siz de pingpong University’ye üye olabilirsiniz.