Kapatmak için ESC tuşuna basınız.

İngilizce Mülakatlara Hazır Olun: İngilizce Mülakatlarda En Çok Sorulan Sorular

İngilizce mülakata katılmak her ne kadar stresli gibi gözükse de soruları öğrendikten sonra süreci daha rahat bir şekilde yönetebilirsiniz. İngilizce mülakat soruları da temelinde normal bir iş görüşmesinden farksızdır. Bununla beraber İngilizce mülakatlarda sorulara ve cevaplarına önceden hazırlanıldığında üstesinden gelmesi kolaylaşabilir. İngilizce iş görüşmesi soruları ve çevirilerinden oluşan aşağıdaki listeyi inceleyerek genel bir görüşmede nelerin karşınıza gelebileceği hakkında fikir edinebilir, sonrasında cevaplarınızı belirleyerek görüşmenize daha iyi bir şekilde hazırlanabilirsiniz.

1. Could you tell me about yourself and describe your background in brief?

Bana kendinizden bahsedebilir misiniz ve özgeçmişinizi kısaca anlatabilir misiniz?

2. How did you hear about this position?

Bu pozisyondan nasıl haberdar oldunuz?

3. Tell me about a challenge or conflict you’ve faced at work, and how you dealt with it?

Bana iş yerinizde karşılaştığınız bir zorluk ya da çatışmadan bahsedebilir misiniz ve bunun üstesinden nasıl geldiğinizi anlatır mısınız?

4. Tell me about a time you demonstrated leadership skills?

Bana liderlik becerilerinizi sergilediğiniz bir zamanı anlatır mısınız?

5. What type of work environment do you prefer?

Nasıl bir çalışma ortamını tercih edersiniz?

6. Do you prefer working independently or on a team?

Bireysel olarak çalışmayı mı yoksa bir takım halinde mi işlerinizi yürütmeyi tercih edersiniz?

7. When you’re balancing multiple projects, how do you keep yourself organized?

Birden fazla projeyi dengelemeniz gerektiğinde kendinizi nasıl organize hale getirebilirsiniz?

8. Why did you decide to leave your previous/current job?

Önceki/şimdiki işinizden neden ayrılmaya karar verdiniz?

9. What would your first 30, 60, or 90 days look like in this role?

Bu pozisyonda ilk 30, 60 ya da 90 gününüz nasıl görünürdü?

10. Can you explain why you changed career paths?

Kariyerinizi neden değiştirmeye karar verdiniz?

(Bu soru genellikle önceki işinizden farklı bir sektörde ya da alanda çalışmaya karar verdiğinizde gelir.)

11. How do you deal with pressure or stressful situations?

Baskı ya da stresli durumlar ile nasıl başa çıkıyorsunuz?

12. What did you do in the last year to improve your knowledge?

Geçen yıl bilgi birikiminizi geliştirmek için neler yaptınız?

13. What are your salary expectations?

Maaş beklentileriniz nelerdir?

14. From your resume it seems you took a gap year. Would you like to tell us why that was?

Özgeçmişinizde bir yıl ara vermiş olduğunuz görülüyor. Bunun neden olduğunu bize anlatmak ister misiniz?

15. Are you intervieving for other jobs? If so, what other companies are you interviewing with?

Başka işler için de görüşme yapıyor musunuz? Eğer yapıyorsanız hangi şirketlerle görüşüyorsunuz?

16. Why do you want to work at this company? Why do you want this job?

Neden bu şirkette çalışmak istiyorsunuz? Bu işi neden istiyorsunuz?

17. Do you think there is a difference between hard work and smart work?

Sizce sıkı çalışmak ile akıllı çalışmak arasında bir fark var mı?

18. What do you know about our company?

Şirketimiz hakkında ne biliyorsunuz?

19. What do you think are your qualifications that distinguish you from other candidates for this position?

Sizi bu pozisyon için diğer adaylardan ayıran niteliklerinizin neler olduğunu düşünüyorsunuz?

20. How to respond when you don’t know the answer to a question?

Bir sorunun cevabını bilmediğinizde nasıl cevap verebilirsiniz?

21. What are your long-term career goals?

Uzun vadeli kariyer hedefleriniz nelerdir?

22. What can you bring to the company?

Şirkete neler getirebilirsiniz/kazandırabilirsiniz?

23. What do you consider to be your weaknesses?

Zayıf yönlerinizin neler olduğunu düşünüyorsunuz?

24. What do you like least about your job?

İşinizle ilgili en az sevdiğiniz şey nedir?

25. Where do you see yourself in five years?

Kendinizi beş yıl içinde nerede görüyorsunuz?

26. What are your career goals and how do you plan to achieve them?

Kariyer hedefleriniz nelerdir ve onlara nasıl ulaşmayı planlıyorsunuz?

27. What should I know that’s not on your resume?

Özgeçmişinizde olmamasına rağmen bilmem gereken başka bir şey var mı?

28. What do you think we could do better or differently?

Sizce neyi daha iyi ya da farklı bir şekilde yapabiliriz?

29. What do you think our company/organization could do better?

Şirketimizin/kuruluşumuzun neyi daha iyi bir şekilde yapabileceğini düşünüyorsunuz?

30. What is the professional achievement you’re most proud of?

En çok gurur duyduğunuz mesleki başarınız nedir?

31. Describe a time when you stepped out of your comfort zone?

Konfor alanınızın dışına çıktığınız bir zamanı anlatır mısınız?

32. Are you willing to work extra hours? Nights? Weekends? Holidays? Travel for the job?

Bu iş için geceleri, hafta sonları ya da tatillerde daha fazla çalışmaya istekli misiniz? İş seyahatlerine çıkar mısınız?

33. If you were an interviewer, what do you think the three most important criteria would be for hiring someone for this position?

Eğer mülakatı yapan siz olsaydınız, bu pozisyon için birini işe alırken en önemli üç kriterin ne olacağını düşünürdünüz?

34. If an angry customer demanded to speak with your manager without specifying their problem, how would you handle it?

Kızgın bir müşteri sorununun ne olduğundan bahsetmeden yöneticiniz ile görüşmek isterse bu durumun üstesinden nasıl gelirsiniz?

35. Have you ever worked with someone you struggled to communicate with? If so, what was the obstacle and how did you handle it?

Hiç iletişim kurmakta zorlandığınız biriyle beraber çalıştınız mı? Eğer çalıştıysanız bu engel neydi ve bununla nasıl başa çıktınız?

36. What do you do when a decision is being made that you disagree with?

Karşı çıktığınız/katılmadığınız bir karar alındığında ne yaparsınız?

37. If you had to, how would you describe yourself in 5 words?

Kendinizi 5 kelime ile nasıl tanımlardınız?

38. Tell me about a time you had to learn how to use a new tool at work. How long did it take you to understand its features use it daily?

İş yerinde yeni bir aracın nasıl kullanılacağını öğrenmek zorunda olduğunuz bir zamanı anlatın. Bu yeni aracın özelliklerini anlamanız ve her gün onu kullanabilecek hale gelmeniz ne kadar sürdü?

39. If I asked you to tell me one new idea we can implement into our product/ services, what would you tell me?

Size ürünümüze/servisimize uygulayabileceğimiz yeni bir fikir söylemenizi istesem bana ne söyleyebilirdiniz?

40. Is there anything else you’d like us to know?

Bilmemizi istediğiniz başka bir şey var mı?

Listeden de görebileceğiniz gibi İngilizce iş mülakat soruları sadece kendinizi tanıtmanızla sınırlı değildir. Görüşmeyi yapan kişi İngilizce mülakat soruları ile aynı zamanda belirli durumlarla nasıl başa çıkabileceğiniz ya da gelecek planlarınız hakkında da bilgi edinmek isteyebilir. Bu tip size yardımcı olabilecek bilgilere ulaşmak için Pingpong University’ye üye olabilir, akademik ya da iş hayatınızda size yol gösterecek bilgilere anında erişebilirsiniz.

Bir yanıt yazın