Kapatmak için ESC tuşuna basınız.

Kaynakça Nedir? Doğru Kaynakça Yazmanın Püf Noktaları

Bilginin sonsuz olduğu çağımızda, doğru bilgiye ulaşmak ve bu bilgiyi kullanırken kaynakları doğru bir biçimde belirtmek oldukça önem kazanır. İster bir ödev hazırlıyor olun, ister bir araştırma makalesi yazıyor olun sağlam bir kaynakça oluşturmak, yazılan metin içeriğinin güvenirlirliğini ve itibarını artırır.

Kaynakça nedir diye sorulduğunda, birçok şahıs ilk olarak “kitabın, makalenin sonunda olan liste mi?” şeklinde yanıt verebilir. Kaynakça, sadece bir liste değil, yazının temel dayanağını oluşturan bilgilerin kaynağını belirtme ve okuyucuya bu kaynaklara erişim olanağı sağlama sürecidir. Bu sebeple, doğru bir kaynakça oluşturmanın yollarını bilmek, akademik ve profesyonel yazıların kalitesini artırmanın önemli bir parçasıdır.

Bu yazıda, “Doğru Kaynakça Yazmanın Püf Noktaları” konusunda derinlemesine bir bakış sunulacak. Kaynakça oluşturmanın neden önemli olduğu, hangi tür kaynakların kullanılabileceğini, farklı kaynakça çeşitleri ve bunların nasıl kullanılabileceğini, kaynakça oluşturmanın temel kurallarını, kaynakça nasıl yazılır sorusunun cevabını, otomatik kaynakça oluşturma araçlarını ve intihal ile kaynakça hatalarından kaçınma ipuçları ele alınacak.Bu rehberliğin ardından kaynakça oluşturma sürecinde daha bilinçli ve güvenli bir şekilde ilerleyebilirsiniz. Hazır mısınız? O halde, doğru kaynakça yazmanın püf noktalarına göz atın!

Kaynakça Kavramı ve Önemi 

Çağımızda bilgiye erişim kolaylaşmış bulunsa da, bu bilginin doğruluğu ve güvenilirliği kuşkuludur. Bu noktada, kaynakça kavramı önem kazanır. Kaynakça, bir metinde kullanılan bilgilerin, fikirlerin ya da verilerin hangi kaynaklardan alındığını belirtmek amacıyla oluşturulan bir liste olarak tanımlanabilir. Bu liste, genelde metnin sonunda yer alır ve metinde atıfta bulunulan kaynakların bibliyografik bilgilerini içerir.

Doğru bir kaynakça, bir metnin akademik niteliğini ve güvenilirliğini artırır. Okuyucular, metinde verilen bilgilerin ne denli güvenilir olduğunu değerlendirmek için kaynaklara başvurur. Bir kaynakça, metnin yazılış sürecinde kullanılan kaynakların açık bir biçimde belirtilmesini sağlar ve okuyuculara metnin ne denli sağlam olduğunu gösterir.

Özellikle bilimsel ve akademik çalışmalarda, doğru bir kaynakça kullanımı bilimsel etiğin ve dürüstlüğün temelidir. Akademik dünyada, başka çalışmalara yapılan atıflar bilgi birikiminin sürekli olarak ilerlemesini sağlar ve yeni keşifler yapılmasına katkıda bulunur. Bu sebeple, kaynakça kullanımının düzenli ve doğru olması, bilimin ilerlemesi için kritik bir öneme sahiptir.

Kaynakça kullanımının bir diğer etkisi bilgi hırsızlığı ve intihalı engellemektir. Doğru bir biçimde kaynakça kullanılmayan ya da kaynaklar belirtilmeden alıntı yapılan metinler, intihal suçlamalarıyla karşı karşıya kalabilir. Bu, akademik ve bilimsel toplumda yazarın itibarını ve güvenilirliğini kaybetmesine neden olabilir. Doğru kaynakça kullanımı, intihal riskini minimize eder.Kaynakça kavramı sadece bir liste olmanın ötesindedir. Doğru bir kaynakça, bilginin paylaşımında etik bir sorumluluk, akademik dürüstlük ve bilimsel ilerleme için vazgeçilmez bir noktada yer alır.

Kaynakça Türleri: İçerik Kaynakları ve Kaynakça Formatları 

Kaynakça türleri, kullanılan kaynakların niteliğine ve metin içindeki atıfların nasıl düzenlendiğine bağlı olarak çeşitlilik gösterir. İçerik kaynakları ve kaynakça formatları, bir metinde kullanılan bilgilerin türüne ve kaynakların bibliyografik bilgilerini nasıl sunulduğuna odaklanır.

1. İçerik Kaynakları:

İçerik kaynakları, bir metinde kullanılan bilgilerin türüne göre değişir. Bunlar genelde kitaplar, makaleler, dergiler, web siteleri, video kayıtları, röportajlar, anketler, veri tabanları gibi başka türdeki bilgi kaynaklarını içerir. Her bir kaynak türü, kaynağın özelliğine ve metindeki konuya uygunluğuna göre atıf kurallarına göre belirtilir.

Kitaplar ve Makaleler: Bilimsel çalışmalarda sıkça kullanılan kitaplar ve akademik dergilerdeki makaleler, genelde temel içerik kaynakları olarak kabul edilir. Bu tür kaynaklar, yazarın adı, eserin adı, yayın yılı, yayınevi ya da dergi adı gibi bibliyografik bilgiler içermelidir.

Web Siteleri ve Çevrim içi Kaynaklar: İnternetin genelleşmesiyle birlikte, web siteleri ve çevrim içi kaynaklar da sıkça kullanılmaktadır. Bu tür kaynaklar için atıf kuralları genellikle URL, erişim tarihi ve sayfa başlığı gibi bilgileri içerir.

Veri Tabanları ve Araştırma Raporları: Bilimsel araştırmalarda kullanılan veri tabanları ve araştırma raporları da içerik kaynakları arasında yer alır. Bu tür kaynaklar, veri tabanının adı, erişim tarihi, raporun adı gibi bilgileri içermelidir.

2. Kaynakça Formatları:

Kaynakça formatları, atıf bilgilerinin düzenlenme şekline ve hangi bilgilerin kaydedildiğine bağlı olarak değişir. En yaygın kullanılan kaynakça formatları arasında APA (American Psychological Association), MLA (Modern Language Association), Chicago gibi formatlar bulunur. Bu formatlar, aynı kaynağın farklı detaylarını içerebilir ya da atıf düzenini farklı bir biçimde düzenleyebilir.

3. Metin İçi Atıflar ile Kaynakça Arasındaki İlişki:

Metin içi atıflar, bir metinde belirli bir kaynağa yapılan doğrudan ya da dolaylı atıfları içerir. Metin içi atıflar, okuyuculara hangi bilginin hangi kaynaktan alındığını gösterir ve kaynakça ile ilişkilendirilir. Metin içi atıflar, genellikle yazarın soyadı ve yayın yılıyla birlikte parantez içinde verilir. Örneğin, (Smith, 2010) ya da (Johnson ve diğerleri, 2018) gibi.

Kaynakça ise, metinde kullanılan her bir kaynağın detaylı bibliyografik bilgilerini içeren bir liste olarak sunulur. Bu liste, genellikle metnin sonunda yer alır, metinde geçen her bir kaynağın tam bilgilerini içerir. Metin içi atıflar ile kaynakça arasındaki ilişki, okuyucuların metinde geçen bilgilerin hangi kaynaklardan geldiğini doğrulamasına, kaynaklara daha ayrıntılı bir şekilde erişim sağlamasına yardımcı olur.

Kaynakça Oluşturmanın Temel Kuralları 

Kaynakça oluşturmak için atılan adımlar ve dikkat edilmesi gereken noktalar bilimsel ve akademik bir çalışmanın en önemli noktalarından biridir.Bu sebeple metin yazımında kaynakça oluştururken dikkat edilmesi gereken püf noktaları ön plana çıkar. Bu detaylar ise şöyle sıralanabilir:

 • Kaynakları Toplama: Kaynakça oluşturmanın ilk adımında, kullanılan kaynakların özenle toplanması gerekir. Bu kaynaklar kitaplar, dergi makaleleri, web siteleri, raporlar veya diğer akademik kaynaklar olabilir. 
 • Bilgileri Kaydetme: Kaynakça gösterimi sürecinde her kaynağın bibliyografik bilgilerini kaydetmek önemlidir. Bu bilgiler genellikle yazar adı veya adları, yayın tarihi, makale veya kitap başlığı, yayınevi adı ve diğer gerekli bilgileri içerir. 
 • Kaynakça Stiline Karar Verme: Metin yazımında kullanılacak kaynakça stiline karar vermek, kaynak derleme sürecinde oldukça önem kazanır. APA, MLA, Chicago gibi farklı stilde kaynakça oluşturma kuralları bulunur. Yazının türüne ve yayıncının tercihlerine bağlı olarak seçim yapılabilir. 
 • Kaynakları Biçimlendirme: Seçilen kaynakça stiline uygun olarak kaynakların bibliyografik bilgileri belirli bir formata göre biçimlendirilir. Bu adımda yazar adları, başlıklar, yayın tarihleri ve diğer bilgiler belirli bir düzende yazılır. Alfabetik sıralama aşamasında kaynaklar alfabetik olarak sıralanır. Yazar adına veya başlığa göre alfabetik sıralama yapılabilir, ancak seçilen stile göre tutarlı olması gerekir.
 • Doğruluk ve Eksiksizlik: Kaynakça oluştururken, bilgilerin doğru, eksiksiz olduğundan emin olmak önemlidir. Yanlış, eksik bilgiler, kaynakçanın güvenilirliğini zedeleyebilir.
 • Tutarlılık: Seçilen kaynakça stiline uygun olarak tutarlı bir biçimde kaynakları biçimlendirmek önemlidir. Başlık, yazar adı, yayın tarihi,  diğer bilgilerin her kaynak için aynı formatta yazılması gerekir.

Metin yazımında kullanılan kaynakçaların gösteriminde dikkat edilmesi gerekilen temel kuralların haricinde, ayrıca çeşitli kaynakça stillerinin metin içinde gösterimine de hakim olmak gerekir. Makale kaynakça nasıl yazılır, tez kaynakça yazımı nasıldır sorularının cevabı temel olarak kaynakça stillerinde bulunur.

APA, MLA, Chicago ve Diğer Kaynakça Stilleri 

Akademik yazılar, araştırma makaleleri ve diğer bilimsel metinlerde kullanılan kaynakça stilleri, yazının düzenlenmesi ve kaynakların belirtilmesi için standartlaşmış kurallar bütünüdür. Bu bağlamda, APA (American Psychological Association), MLA (Modern Language Association), Chicago ve diğer birçok kaynakça stili, yaygın olarak kullanılan ve tanınmış olan formatlardır. Belli başlı kullanılan kaynakça stillerinin özellikleri  ve örnekleri şu şekildedir:

1. APA Stili:

Özellikler: APA stili, sosyal bilimler alanında en yaygın kullanılan kaynakça stili olarak bilinir. APA kaynakça nasıl yazılır sorusunun temel yanıtı şöyledir: Yazar adı ve yayın yılı, metin içi atıflarda parantez içinde belirtilir ve kaynaklar alfabetik sırayla listelenir.

Örnekler: Smith ve Johnson (2019) çalışmalarında belirtmişlerdir ki…

Kullanım Alanları: Psikoloji, eğitim, sosyoloji gibi sosyal bilimler alanındaki yazılar için uygundur.

2. MLA Stili:

Özellikler: MLA stili, özellikle dil ve edebiyat alanlarında yaygın olarak kullanılır. Yazar adı ve sayfa numarası, metin içi atıflarda parantez içinde verilir ve kaynaklar alfabetik sırayla listelenir.

Örnekler: (Smith 45)

Kullanım Alanları: Edebiyat, dilbilimi, kültür çalışmaları gibi alanlarda yaygın olarak kullanılır.

3. Chicago Stili:

Özellikler: Chicago stili, tarih, sanat tarihi ve sosyal bilimlerde kullanılan eski bir stildir. Ayrıntılı notlar ve bir kaynakça listesi içerir.

Örnekler: 1Smith, John. “Başlık.” Dergi Adı 10, no. 2 (2018): 45-67.

Kullanım Alanları: Tarih, sanat tarihi, sosyal bilimler ve beşeri bilimler alanında yaygın olarak kullanılır.

4. Diğer Kaynakça Stilleri:

Özellikler: Bunlar arasında ISNAD, Harvard, Vancouver gibi farklı disiplinler ve kurumlar için özel olarak geliştirilmiş kaynakça stilleri bulunmaktadır. Her biri belirli kurallara ve formatlara sahiptir.

Örnekler: İlgili kılavuzlara bakınız.

Kullanım Alanları: Mühendislik, tıp, biyoloji gibi disiplinlere özgü yazılar için kullanılır.

Bu kaynakça stilleri, belirli disiplinlerde ve yayın gereksinimlerine göre seçilir, uygulanır. Hangi stili kullanmanız gerektiğine karar verirken, yazının türü, yayın hedefi ve disiplin benzeriiği faktörlerini göz önünde bulundurmanız önemlidir.

Kaynakça Oluşturma Araçları ve İnternet Kaynakları

Tezde kaynakça nasıl yazılır sorusu, akademik çalışmalara yeni başlayanların sıkça sorduğu bir sorudur. Kaynakça oluşturmayı basitleştiren birçok otomatik araç ve çevrim içi kaynak bulunur. Bu araçlardan bazıları Zotero, Mendeley gibi yazılımlardır. Otomatik kaynakça oluşturma araçlarının formal yapılarına göre sıralaması şu şekildir:.

Otomatik Kaynakça Oluşturma Araçları:

Otomatik kaynakça oluşturma araçları, kullanıcıların bibliyografik bilgileri girmeleri ya da bir URL’yi paylaşmaları sonucunda kaynakça girdilerini otomatik olarak oluştururlar. Bu araçlar, farklı kaynakça stillerine uygun formatta kaynakça oluşturma işlemini hızlandırır. Bazı yaygın otomatik kaynakça oluşturma araçları şunlardır:

 • Zotero
 • Mendeley
 • EndNote
 • RefWorks

İnternet Üzerinden Kaynakça Oluşturma Kaynakları ve Platformlar:

İnternet üzerinde pek çok kaynakça oluşturma platformu ve kaynak bulunur. Bu platformlar, kullanıcıların manuel olarak kaynak bilgilerini girmelerini ya da bir URL’yi paylaşmalarını sağlar. Sonrasında, doğru formatlanmış kaynakça girdilerini oluşturur ve kullanıcıların diledikleri formatta indirmelerine ya da kopyalamalarına olanak tanır. Bazı örnekler şunlardır:

 • Citation Machine
 • BibMe
 • Cite This For Me
 • EasyBib

Kaynakça Oluşturmak için Kullanışlı Çevrim İçi Kaynaklar:

Kaynakça oluşturmak için gerekli bibliyografik bilgileri doğru bir şekilde bulmakta ve formatlamakta yardımcı olan çevrim içi kaynaklar ve veritabanları bulunur. Kullanıcılar, kitaplar, makaleler, web siteleri ve diğer kaynak türleri için gerekli bilgileri bulmak için bu kaynaklardan faydalanabilirler. Bazı yaygın kullanılan kaynaklar şunlardır:

 • Google Scholar
 • WorldCat
 • PubMed
 • JSTOR

Bu araçlar ve kaynaklar, araştırmacı ve yazarların kaynakça oluşturma sürecini kolaylaştırır, zamanlarını daha verimli bir şekilde kullanmalarını sağlar. Bununla birlikte, doğru ve eksiksiz bir kaynakça oluşturmak için her zaman manuel kontrol ve düzeltmeler yapmak önemlidir.

İntihal ve Kaynakça Hatalarından Kaçınma İpuçları

Bu başlıkta, intihal riskini azaltmak ve doğru bir şekilde kaynakça oluşturmak için kullanılabilecek çeşitli ipuçları ve yöntemler bulunur. İntihal bilimsel çalışmalarda ciddi bir suçtur ve önüne geçmek için oldukça dikkat etmek gerekir. Bilimsel etik kapsamına giren intihal suçu riskini azaltmak için etkili yollar bulunur. Aynı şekilde kaynakça hatalarından kaçınmak ve kaynakça düzenleme adına pratik adımları uygulamak kaynakça üretiminde faydalı olabilir.

İntihal Nedir ve Nasıl Önlenir?

İntihal, başkasının fikirlerini, yazılarını veya çalışmalarını izinsiz olarak kopyalamak ve bunları kendi çalışmanız gibi sunmaktır. İntihal riskini azaltmanın bazı yolları şunlardır:

 • Aldığınız her türlü bilgiyi kaynak belirterek atıfta bulunun.
 • Alıntı yaparken orijinal metni işaretleyin ve alıntı yapılan bölümü tırnak içine alın.
 • Özgün fikir ve analizlerinizi metin içinde açıkça ifade edin.
 • Paraphrasing (başka bir kaynağı kendi ifadelerinizle yeniden anlatma) yaparken kaynakları belirtin ve orijinal metinden çok farklı olmayacak şekilde yeniden ifade edin.
 • İntihal kontrol araçları kullanarak metninizi düzenli olarak kontrol edin.

Kaynakça Hatalarından Kaçınma Yöntemleri:

Kaynakça oluştururken sıkça yapılan hataları önlemek için şu ipuçları dikkate alınabilir:

 • Her kaynağın bibliyografik bilgilerini tam ve doğru bir şekilde kaydedin.
 • Kaynakça stilinin gerektirdiği formatı titizlikle takip edin.
 • Kitap, makale, web sitesi gibi farklı kaynak türlerinin formatlarına göre kaynakça girişlerini ayarlayın.
 • Metinde geçen her kaynağın kaynakça listesinde yer aldığından emin olun.
 • İnternet kaynaklarının URL’lerini, erişim tarihlerini ve varsa diğer ilgili bilgileri doğru bir şekilde ekleyin.

Kaynakça Düzenleme ve Kontrol Etme Adımları:

Kaynakça oluşturduktan sonra, aşağıdaki adımları takip ederek hataları tespit edebilir ve düzeltebilirsiniz:

 • Kaynakça girişlerini, metinde atıfta bulunulan yerlerle karşılaştırarak eksik veya fazla girişleri kontrol edin.
 • Her kaynakça girişinin doğru bir şekilde biçimlendirildiğinden emin olun.
 • Kaynakça listesindeki her girişin kullanıldığına dikkat edin ve gereksiz girişleri kaldırın.
 • İntihal kontrol araçları kullanarak metni kontrol edin ve herhangi bir benzerlik veya kopyalama durumunu tespit edin.

Bu ipuçları, intihal ve kaynakça hatalarından kaçınmak için etkili bir yaklaşım sunar, araştırmacıların yazılarını güvenilir ve doğru bir şekilde sunmalarına yardımcı olur.Sonuçta, doğru kaynakça kullanımı, yazarların akademik ve profesyonel çalışmalarında güvenilirliklerini ve etik standartlarını korumalarına yardımcı olurken, okuyuculara da yazılan metinlerin güvenilirliği konusunda daha fazla detay verir.

Bir yanıt yazın