Kapatmak için ESC tuşuna basınız.

Örgün Öğretim Nedir? Üniversitelerde Örgün Öğretim Hakkında Her Şey

Örgün öğretim, eğitim yaşamında sıklıkla karşılaşılan kavramlardan biridir. İlköğretimden itibaren tüm eğitim kurumlarında kullanılan örgün öğretim sistemi, üniversite öğrencilerinin de en çok merak ettiği noktalardan biridir. Peki üniversite örgün öğretim nedir, hangi detayları kapsar, biliyor musunuz? Bu konu hakkında merak ettiğiniz tüm detayları aşağıda bulabilirsiniz.

Örgün Öğretimin Tanımı ve Yapısı 

Pek çok öğrenci, “örgün öğretim” kavramıyla sıklıkla karşılaşır ve “örgün öğretim nedir?” sorusuna yanıt arar. Bu konuda kimi zaman kafa karışıklıkları da yaşanabilir; örgün öğretim ve ikinci öğretim, birbirinin alternatifi zannedilebilir. Peki örgün öğretim ne demek? Bu kavramın gerçek tanımı nedir?

Örgün öğretim, eğitim kurumlarının işleyişlerini sağlayan sistemlerin en önemli parçalarından biridir. İlköğretimden üniversiteye dek tüm eğitim kurumlarının temel olarak iki modeli vardır: Örgün öğretim ve açıköğretim. Örgün öğretim öğrencilerin okula gitme, derslere katılma zorunluluğu taşıdığı eğitim modelidir. Açıköğretimde ise öğrencilerin herhangi bir derse katılım zorunluluğu bulunmaz. Bu modelde, öğrenciler derslerine kendi çalışmakla ve sınavlara girmekle yükümlüdür. 

Bu durumda yanıtlanması gereken bir soru daha doğar: İkinci örgün öğretim nedir? Öğrenciler arasında kısaca “ikinci öğretim” olarak bilinen bu model, örgün öğretimle tamamen aynı koşullara sahiptir. Öğrenciler, birinci örgün öğretimdeki ders programının aynısını takip eder, aynı şekilde derslere girer. İkinci örgün öğretimin birinci örgün öğretimden tek farkı, ders saatleridir.

Birinci örgün öğretim dersleri, üniversiteden üniversiteye değişmekle birlikte ağırlıklı olarak 08:00 – 17:00 arasında gerçekleştirilir. İkinci örgün öğretimde ise dersler akşam saatlerinde başlar ve geceye dek devam eder. Tercih edilme yoğunluklarındaki farklılık sebebiyle birinci örgün öğretim bölümlerinin puanları daha yüksek olsa da, mezuniyet değeri ve diploma bakımından her iki eğitim de eşit seviyededir. 

Örgün Öğretimde Kullanılan Öğretim Metodları ve Yaklaşımlar 

Örgün öğretimde başvurulan en önemli yöntemlerden biri devam zorunluluğudur. Örgün eğitim veren bir üniversiteye giden öğrenciler, derslere üniversite yönetimi tarafından belirlenen oranda devam etmekle yükümlüdür. Devam zorunluluğu, eğitimin ve öğrencilere verilen sorumlulukların bir parçasıdır.

Örgün öğretimde kullanılan öğretim metotları, fakülteye ve bölüme göre farklılık gösterir. Örneğin edebiyat, sanat tarihi, tarih, felsefe, sosyoloji gibi bölümlerde, genellikle düz anlatım metodu uygulanır. Bu yöntem ise aşağıdaki unsurlardan oluşur:

  • Formal Anlatım: Eğitimci, belirlenen ders saatlerinde sınıfa gelerek ders konusunu formal bir biçimde derinlemesine anlatır.
  • Brifing: Eğitim verilen alanla ilgili yetkili kişiler derse katılım gösterir ve öğrencilere alanlarıyla ilgili resmi bildirimde bulunur.
  • Konferans: Alanında uzman eğitimciler ya da profesyoneller, öğrencilere düz anlatım, görsel desteği ve tartışmalar da içeren geniş kapsamlı bir bilgilendirme gerçekleştirir.

Örgün öğretimde uygulanan bir diğer öğretim yöntemi de problem çözmedir. Hukuk, matematik, fizik, psikoloji gibi bölümlerde tercih edilen problem çözme yönteminde eğitimci, öğrencileri bir problemle karşılaştırır ve bunun çözüm yollarını gösterir. Bu sayede öğrenciler, eğitim aldıkları alanla ilgili geniş bir perspektif elde eder.

Üniversitelerde tercih edilen bir diğer çok önemli öğretim modeli ise uygulamalı eğitimdir. Tıp, mühendislik, biyoloji, kimya gibi alanlarda tercih edilen uygulamalı eğitimde öğrenciler, okuldaki laboratuvarda ya da üniversiteye bağlı uygulama alanlarında ders konularını deneyimleme fırsatı bulur.

Tıp fakültelerinde öğrencilerin kadavra incelemesi, kimya bölümlerinde öğrencilerin laboratuvarda deneyler gerçekleştirmesi, uygulamalı eğitimin en önemli örnekleri arasında bulunur. Bazı üniversitelerde uygulanan staj zorunluluğu da uygulamalı öğretim kapsamında değerlendirilebilir. 

Öğrenciler, zorunlu staj uygulaması sayesinde eğitim aldıkları alanın profesyonel yaşamda nasıl uygulandığını bizzat gözlemleme ve deneyimleme şansı bulur. Staj veren kurumun eğitim kurumuna yönelik bir rapor hazırlaması da öğrencilerin staj katılımında daha yüksek bir performans göstermesini zorunlu hâle getirir. Bu uygulamadan faydalanan öğrenciler, eğitim aldıkları konu hakkında kapsamlı bir şekilde bilgi sahibi olma fırsatı yakalar.

Bu yöntemlere ek olarak, tartışma tekniği de uygulanabilir. Tartışma, öğrencilerin ders konuları hakkında araştırma yapmasını, bilimsel tutarlılığa sahip bir şekilde fikir yürütmesini ve böylece ders konularına geniş bir açıdan bakabilmesini sağlar. Tartışma yöntemi, her fakültede ve her bölümde uygulanabilir. 

Örgün Öğretimde Öğrenci ve Öğretim Elemanlarının Rolleri 

Örgün öğretim, hem öğrencinin hem de öğretim elemanlarının karşılıklı sorumluluklara sahip olduğu bir modeldir. Bu modelde öğrenciler, aktif bir öğrenme süreci içindedir. Modelde tercih edilen öğretim uygulamaları, öğrencilerin ders konularını hem teorik hem de pratik bir biçimde öğrenmesine yardımcı olur.

Örgün öğretim modeline katılım gösteren öğrencilerin yükümlülükleri şu şekildedir:

  • Derslere ve uygulamalara devam zorunluluğu oranında katılım göstermek,
  • Öğretim elemanlarının talep ettiği ödev, makale, araştırma, sunum çalışmalarını hazırlamak,
  • Vize, final, bütünleme sınavlarına katılmak ve üniversite tarafından belirlenen sınıf geçme notunun üzerinde bir puan almak.

Bu modelde, öğretim üyelerinin de önemli sorumlulukları bulunur. Bunlardan ilki, öğrencilerle aktif bir etkileşim kurmak ve ders konularını çok yönlü bir anlatımla öğrencilere aktarmaktır. Öğrencilere verilecek sorumlulukların planlanması, öğrenciler tarafından hazırlanan çalışmaların değerlendirilmesi de öğretim üyelerinin sorumlulukları arasındadır.

Üniversitelerdeki öğretim elemanlarının bir diğer sorumluluğu ise kurum yönetimi tarafından belirlenen akademik takvime uymak ve gerekli işlemleri bu takvim süresinde tamamlamaktır. Öğretim üyeleri; ders konularını, uygulamaları, sınavları ve bu uygulamaların değerlendirme çalışmalarını akademik takvimde belirtilen zaman dilimlerinde bitirmekle yükümlüdür.

Örgün Öğretimdeki Önemli Kavramlar ve Süreçler 

Örgün öğretimdeki en önemli kavramlar, öğretim sürecinin devamlılığını sağlayan ders katılımı, uygulama ve değerlendirmedir. Bu süreçler, aynı zamanda örgün öğretimle açıköğretim arasındaki en büyük farkları da oluşturur. Açıköğretim öğrencileri, örgün öğretim öğrencileri gibi ders katılımı, uygulamalı eğitim ve deneyim kazanma gibi avantajlara sahip değildir. Bu uygulamalar, yalnızca örgün öğretim kurumlarında tercih edilir. 

Örgün öğretimdeki süreçler, bilimsel bir disiplin içerir. Bu disiplin, öğrencilerin ilerleyen yıllardaki yaşamına da hazırlık niteliği taşır. Tüm akademik çalışmaların akademik yılın başında planlanıp duyurulması ve bu takvime eksiksiz bir şekilde uyulması, öğrencilerin planlı ve disiplinli bir yaşam tarzına alışması açısından faydalıdır.

Örgün Öğretimin Geleceği ve Değişen Dinamikler

Hızla dijitalleşen dünyanın getirdiği yeni dinamikler, örgün öğretimin geleceğini de merak konusu hâline getirir. Örgün öğretimin derse katılım zorunluluğu gibi kurallarına alternatif arayan pek çok öğrenci, örgün öğretimden açıköğretime geçiş konusunu değerlendirir. Örgün öğretimden açıköğretime geçmek, zaman tasarrufu yapmak ve aynı anda hem çalışıp hem eğitim almak isteyen öğrenciler için önemli bir seçenektir.

Açıköğretime geçmeyi planlayan öğrenciler, üniversite açıköğretim diploması ile örgün öğretim diploması arasındaki fark hakkında da çeşitli araştırmalar yapar. Her iki diploma da tamamen aynı özellikleri taşır ve mezunlara aynı hakları verir.

Bununla birlikte, örgün öğretim mezunlarının üniversitede katıldığı dersler, uygulamalar, laboratuvar çalışmaları ve grup etkinlikleri, işe giriş sürecinde bir avantaj hâline gelebilir. Kimi şirketler, yeni mezun adaylar arasından tercihte bulunurken daha fazla deneyimi olana yönelebilir. Bu gibi durumlarda, örgün öğretim mezunları, açıköğretim mezunlarına karşı avantaj elde edebilir. Bu nedenle de örgün öğretimden açıköğretime geçmeyi planlayan öğrencilerin böyle bir dezavantajla karşılaşmamak için eğitim süreleri boyunca kendilerini geliştirecek çalışmalara katılmaları gerekir. 

Üniversite, eğitim ve kariyer gelişimi hakkında birbirinden önemli bilgilere hemen ulaşmak istiyorsanız, Pingpong University’e kayıt olmayı unutmayın!

Bir yanıt yazın