Kapatmak için ESC tuşuna basınız.

Sosyal Medya Kullanımının Akademik Başarıya Etkisi

Dijital bağlantının günlük yaşamın en önemli parçası olduğu bu çağda, sosyal medya özellikle öğrencilerin hayatının ön safhalarından yer almaya başladı. Başlangıçta sosyalleşme amacıyla kullanılan sosyal medyanın artık pazarlamadan eğitime kadar pek çok alana katkısı vardır. Aynı zamanda günlük yaşamla iç içe geçmiş olduğu için sosyal medyanın zararları ve yararları konusu öğrencilik bakış açısıyla her geçen gün daha fazla tartışılır durumdadır.

Elbette, sosyal medyanın doğru kullanıldığı takdirde öğrenme ve kariyer gelişimi üzerinde geleneksel medya araçlarından çok daha yüksek bir etkisi olabilir. Ancak bir zaman hırsızı olarak verimliliği büyük ölçüde etkilemesi gibi handikaplar da öğrencileri olumsuz etkileyebilir. Bu yazıda sosyal medyanın yararları ve zararları hakkında derinlemesine bilgi sahibi olarak sosyal medyayı doğru kullanmak için etkili ipuçları bulabilirsiniz. 

Sosyal Medyanın Öğrenci Yaşamındaki Yeri ve Rolü

Sosyal medya öğrencilere çevrim içi bilgi, iletişim ve içerik paylaşma veya erişme imkânı sunan platformların genel adıdır. İlk olarak Facebook ile başlayan sosyal medya trendi, günümüzde hayatın tam içinden bir kavrama dönüşerek iletişim ve sosyalleşme formlarını kökten değiştirmiştir. Öğrenciler için sosyal medya platformları çevreleriyle bağlantıda kalmanın, network oluşturmanın, ilgi alanlarını keşfetmenin ve zengin bilgi kaynaklarına erişmenin bir yolunu sunar. Ancak sosyal medyanın öğrenci yaşamındaki yeri ve rolü âdeta iki ucu keskin bir bıçak gibi düşünülebilir.

Sosyal medya, öğrencilerin hayatlarında zengin bilgi kaynaklarına erişim ve network sağlama avantajlarının yanı sıra potansiyel dikkat dağıtıcı ve stres yaratan bir unsur olarak da rol oynayabilir. Bu dinamiğin farkına varmak, sosyal medyanın zararlarını en aza indirgeyerek yararlarına odaklanmakla sonuçlanabilir. Tüm bu doğrultuda sosyal medyanın öğrenci yaşamındaki yeri ve rolü tamamen kişisel deneyimler bazında değerlendirilmesi gereken değişken bir etkidir. 

Akademik Başarıya Olumlu ve Olumsuz Etkileri

Sosyal medyanın öğrencilerin akademik başarısı üzerine etkisi, günümüzün en çok tartışılan konularının başında gelir. Sosyal medyanın potansiyel olumlu ve olumsuz etkilerini bilmek, bu platformların nasıl yönetilebileceği konusunda yol gösterici olabilir. Bu doğrultuda sosyal medya yararları ve zararları hakkında daha detaylı bilgi edinerek akademik başarı için daha iyi yönetebilme becerisi elde edebilirsiniz. 

Akademik Açıdan Sosyal Medya Yararları Nelerdir?

Sosyal medya, geleneksel eğitimde mümkün olmayacak şekilde öğrencilerin etkileşim kurabilecekleri, bilgiye erişebilecekleri, fikir paylaşabilecekleri ve network kurabilecekleri bir ortam sağlar. Eğitim içeriğinin paylaşılmasından ödevlerde iş birliği yapılmasına ve kariyer fırsatlarını keşfetmeye kadar, sosyal medyanın yarara dönüşecek pek çok etkisi vardır. İşte sosyal medyanın akademik başarı üzerindeki en büyük yararları:

 • Eğitim İçeriğine Online Erişim: Sosyal medya Youtube, Instagram, X ve daha pek çok platform üzerinden öğrencilerin çevrim içi eğitimlere dahil olmalarına imkân sunar. Öğrenciler artık kendi evlerinin konforunda çeşitli kurslara ve derslere kolayca erişebilirler. Ayrıca normalde ulaşmanın zor olabileceği pek çok materyale sosyal medya sayesinde kolayca ulaşabilirler. Hatta canlı bağlantılarla uzmanlarla birebir etkileşim kurma imkânı da oluşur. 
 • İletişim Becerilerinin Gelişimi: Sosyal medya, iletişimi kolaylaştırdığı için öğrencilerin kendilerini ifade etme becerilerinin yükselmesine ortam sağlar. Sosyal medyada blog yazmak, mesajlaşmak veya tweet atmak öğrencilerin ifade özgürlüklerini geliştirmelerine ve öz güvenlerinin artmasına katkı sağlar. 
 • Okul Dışı Etkileşimin Artması: Geleneksel sınıf ortamının aksine sosyal medya platformları, öğrencilerin okul dışında da aktif bir şekilde etkileşim hâlinde olmalarını sağlar. Okulun, forum gruplarına katılmak, sosyal medya sayfalarını takip etmek ve dünyanın farklı yerlerindeki meslektaşlarla aynı ağda buluşmak mümkündür. Böylece öğrenciler farklı kültür, dil ve coğrafyadaki meslektaşlarını tanıma ve derin bir anlayış kazanma fırsatı bulurlar. 
 • Kariyer Fırsatı Yaratma: Linkedin gibi sosyal medya platformları, öğrencilerin henüz eğitim hayatları devam ederken kilit noktadaki profesyonellerle network oluşturmalarına fırsat sunar. Öğrenciler bu sayede ilgili kariyer gruplarına katılabilir ve istedikleri alanlarla ilgili fikir sahibi olabilirler.

Akademik Açıdan Sosyal Medyanın Zararları Nelerdir?

Sosyal medya zararları nelerdir sorusu, bu platformların bireylerin hayatının tam içine entegre olmasıyla artmıştır. Nitekim, doğru kullanıldığında yarar sağlayan bu platformlar aynı zamanda sürekli bildirimler ve sonsuz ekran sürelerinin arasında akademik verimliliğin düşmesine neden olabilir. İşte akademik açıdan değerlendirildiğinde sosyal medya kullanımının zararları:

 • Dikkat Dağıtma ve Zaman Hırsızlığı: Sosyal medya, öğrencilerin sonsuz içerik ve iletişim döngüsünde kaybolmalarını sağlayarak büyük bir zaman hırsızına dönüşebilir. Sürekli bildirimlere bakma ve sosyal medya platformlarını kontrol etme döngüsü, akademik çalışmalardan uzaklaşarak başarıyı olumsuz etkileyebilir. 
 • Ruh Sağlığını Olumsuz Etkileme: Sosyal medyanın zararları tartışılırken en çok endişe veren durumlardan biri de ruh sağlığını olumsuz etkileme potansiyelidir. Nitekim, mükemmel bir çevrim içi personaya sahip olma baskısı, akran zorbalığı ve FOMO adı verilen bir şeyleri kaçırma hissi, öğrencilerin ruh sağlığına zarar verebilir. 
 • Gizlilik Sorunları: Öğrenciler, pek çok sosyal medya platformunda veya akademik ortamda bilgilerini açıkça paylaşırlar. Özellikle erken yaşlarda bilgi paylaşımının potansiyel risklerini tam olarak kavrayamayabilirler. Bu bilgiler, kötü niyetli kişiler tarafından kullanılarak gelecekteki fırsatları olumsuz etkileyebilir. 

Dikkat Dağıtıcı Unsurlar ve Sosyal Medya Bağımlılığı

Dijital bağlantının bağımlılığa evrilmeye müsait olduğu günümüzde, öğrencilerin telefonlarını bir kenara bırakıp ders çalışmaya veya eğitime odaklanmaları oldukça zordur. İster olup bitenleri kaçırma korkusundan ister beynin haz ve ödül sistemini harekete geçirmesi sebebiyle odaklanma zorluğu modern yaşamın bir parçasıdır. 

Sosyal medya, aynı zamanda beyinde dopamin salgılamanın en hızlı yollarından biridir. Bu, paylaştığınız bir hikâyeye beğeni gönderilmesinden komik bir video izlemeye kadar pek çok şekilde tetiklenebilir. Dolayısıyla sonsuz dopamin deposu olan sosyal medyadan bir anlık ayrı olduğunuzda, akademik veya günlük aktivitelere odaklanmak zorlaşır. Sosyal medya zararları ile ilgili en çok tartışılan konulardan biri de bu bağımlılığa dönüşen kullanım ihtiyaçlarıdır. Bunun için dikkatinizi artırmaya yönelik stratejiler benimsemeli ve kısa pratiklerle başlayarak bu beceriyi geliştirmelisiniz. 

Sosyal Medyanın Eğitim Amaçlı Kullanım Stratejileri

Sosyal medya platformlarını doğru kullanma becerisi edinmek, akademik başarı ve kariyer gelişimi için öğrencilere pek çok fırsatın kapılarını aralar. Bu doğrultuda hem kurumların hem de öğrencilerin sosyal medyanın eğitim amaçlı kullanımının aktif bir parçası olması gerekir. İşte sosyal medyanın eğitim amaçlı kullanılabileceği pratik stratejiler:

 • Eğitime Entegrasyon: Üniversiteler ve akademik kurumlar, sosyal medyayı eğitim sürecine entegre ederek önemli bir rol oynayabilir. Bu entegrasyon, sosyal ağların eğitim araçları olarak kullanılmasını veya dijital okuryazarlığın ilkokuldan itibaren geliştirilmesi gibi stratejileri içerebilir. 
 • Rehberlik Desteği: Sosyal medyanın eğitime yönelik bir araç olduğunu öğrencilere erken yaştan itibaren öğretmek, gelecekte daha doğru şekilde kullanılmasına katkı sağlayabilir. Bu noktada rehberlik hizmetleri verilebilir ve atölye çalışmaları düzenlenebilir. 
 • Yaşam Boyu Öğrenme: Sosyal medyanın eğitimin bir parçası olmasını sağlamak yaşam boyu öğrenme zihniyetini teşvik etmeyi gerektirir. Bu, aynı zamanda değişen dijital dünyada sosyal medyayı eğitimin bir parçası haline getirmek için kurumların ve öğrencilerin sürekli güncellenmesini sağlar. 

Sosyal Medya Kontrolü ve Denge için İpuçları

Sosyal medyanın yararlarını ve zararlarını yönetebilmek için sağlıklı bir denge kurmak son derece önemlidir. İşte sosyal medyayı akademik başarı için doğru bir araca dönüştürmenizi sağlayabilecek etkili ipuçları:

 • Pomodoro tekniği gibi etkili zaman yönetimi araçlarını kullanarak odaklanma süresini olabildiğince artırmaya çalışın.
 • Ekransız zamanlar veya cihazsız bölgeler gibi alışkanlıklar edinerek sosyal medyanın bir bağımlılığa dönüşmesini engelleyin.
 • Sosyal medya kullanımıyla ilgili ruhsal zorluklar yaşadığınız an, erken rehberlik ve psikolojik danışmanlık desteği alın. 
 • Sosyal medyadaki pek çok içeriğin filtrelenmiş olduğu gerçeğini hatırlayarak kendinizi kıyaslama duygusundan uzak tutmaya çalışın. 

Kısacası sosyal medya, zararları yönetildiğinde akademik ve sosyal başarıyı büyük ölçüde artırma potansiyeline sahip bir araçtır. Siz de sosyal medyayı daha olumlu bir şekilde kullanabilmek için pingpong University’nin eğitim, kariyer fırsatları ve sosyo kültürel yaşama ilişkin içeriklerine App Store veya Google Play üzerinden kolayca ulaşabilirsiniz.

Bir yanıt yazın