Kapatmak için ESC tuşuna basınız.

Üniversite Harf Notları ve Sayısal Karşılıkları Nelerdir? 

Üniversiteye geçişle birlikte öğrencilerin hayatında birçok değişim gerçekleşir. Bu değişimlerin başında notlandırma sistemindeki farklılıklar gelir. Üniversitelerde harf notları kullanıldığından öğrenciler, sisteme alışana kadar kısa süreli bir kafa karışıklığı yaşayabilir. Kafa karışıklığı yaşamamak veya yaşanan karışıklığı kısa süre içinde ortadan kaldırmak için öğrencilerin harflendirme sistemi üzerinde bilgi sahibi olması gerekir. Sizler de üniversitelerde en çok kullanılan puanlandırma sistemi olan harfli notlar alanında kapsamlı bir araştırma yaparak akademik hayatınızın takibini başarılı bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz. 

Harf Notu Sistemi Nedir ve Nasıl İşler? 

Harf notu sistemi, birçok üniversitenin aktif olarak kullandığı puanlama yöntemlerinden bir tanesidir. Her üniversitenin işleyişi birbirinden farklı olduğu için puanlama sistemi noktasında da farklılıklar gözlenebilir. Bu noktada öğrencilerin endişelenmemesi gereken konu, notlandırma sistemlerinin birbirlerine dönüştürülebilir olmasıdır. Yatay geçiş yapmayı planlayan veya herhangi bir sebepten dolayı üniversite değiştirecek olan öğrencilerin mevcut notları yeni üniversitelerinde kullanılan sisteme uyarlanacağından herhangi bir mağduriyet yaşamalarına izin verilmez. Puanlandırmanın rakamlarla veya sayılarla değil de harflerle yapıldığı bu sistem yabancı ülkelerdeki liselerde sıkça kullanılır. Uluslararası eğitim kurumlarında da aktif olarak tercih edilen harf notu sistemi, notların hesaplanmasında da büyük bir kolaylık sağlar. 

Öğrencilerin üniversite hayatları boyunca sınavlardan aldıkları notları takip etmelerini ve sınavlardan geçip geçemediklerinin kontrolünü sağlayan harf sistemi, Latin alfabesiyle gerçekleştirilir. 4’lük veya 100’lük sisteme göre belirlenen harflı puanlama yöntemi öğrencilerin o dersten başarılı olup olmadığını anlamasına olanak tanır. İki harfli veya harf + sembol şeklinde hazırlanan notlar, öğrencilerin başarı durumları hakkında ipuçları verir. Üniversitelerin genel kurallarına göre değişkenlik gösteren harflendirme sisteminde her harf belli bir puan aralığını simgeler. Her üniversitenin simgelediği harfe göre not aralığı da farklı olduğundan bu noktada öğrencilerin okullarındaki not sistemi tablosuna ulaşmaları önerilir. 

GPA (Not Ortalaması) Hesaplama: Hangi Notlar Kaç Puan Değerindedir? 

Öğrencilerin akademik performanslarını değerlendirmek amacıyla kullanılan GPA, genel not ortalaması olarak açıklanır. Özellikle Amerika’daki okullarda kullanılan standart ölçme birimlerinden biri olan GPA, ölçeklendirmesi 0 ile 4 arasında bulunan bir puanlama sistemidir. Lisans veya yüksek lisans programlarında üniversiteler sınırdaki GPA’in sağlanmasını isteyebilir. Sınıfı geçmek, yeni bir yüksek lisans veya doktora programına başvurmak, burs başvurusunda bulunmak, herhangi bir etkinliğe kaydolmak için bakılan ilk kriterlerin başında GPA gelir. Bu sebeple öğrencilerin GPA puanını hatasız bir şekilde hesaplamaları önemlidir. GPA not ortalamasını hesaplamak isteyen öğrenciler için hassasiyet göstermeleri gereken noktalar şu şekildedir: 

  • Dönem içinde alınan derslerin kredi miktarı  
  • Dönem içinde alınan ders sayısı 
  • Dönem içinde alınan derslerin harf notu karşılıkları 

Yukarıdaki detaylara dikkat ederek sizler de GPA not ortalamanızı kendiniz hesaplayabilirsiniz. GPA hesaplaması yapılırken genel olarak final notları göz önünde bulundurulur. Farklı kredi sayılarına sahip derslerin GPA üzerinde farklı etkileri olur. Örneğin; 4 kredilik bir dersten A almanız, 16 kredilik etki sağlarken 2 kredilik bir dersten A almanız, 8 kredilik etki sağlar. Bu sebeple hangi dersin kaç krediye sahip olduğunu doğru bir şekilde öğrenmeniz, GPA puanınızı doğru hesaplayabilmeniz açısından önem taşır. 

GPA’in yanı sıra CGPA da öğrenciler tarafından en çok merak edilen not çeşitlerinden bir tanesidir. CGPA, kümülatif GPA olarak da isimlendirilir ve genel bir not ortalamasını temsil eder. Örneğin GPA o dönemdeki notların genel bir ortalamasını verirken CGPA, içinde bulunulan dönem dahil önceki tüm dönemlerin ortalamasını verir. Bu noktada da o ana kadar alınan tüm derslerin kredileri tek tek hesaplanır ve CGPA puanı elde edilir. 

Harf Notları ile Akademik Başarıyı Değerlendirme 

Üniversite hayatının en çok merak edilen başlıkları arasında yer alan harf notları hem örgün öğretimde hem açıköğretimde sıkça kullanılır. AÖF harf notu sistemini örgün eğitimdeki sistemden ayıran herhangi bir değişken yoktur. Harf sistemindeki değişiklikler genel olarak fakülte bazlı değil üniversite bazlı olarak gerçekleşir. Bu bağlamda AUZEF harf notu karşılıkları noktasında detaylı bilgiye ulaşmak istiyorsanız üniversitenin resmi sitesi üzerinden doğru bilgiyi edinebilirsiniz. Notların harf karşılıkları okuldan okula, kurumdan kuruma değişkenlik gösterdiğinden öğrencilerin bu noktada detaylı bir araştırma gerçekleştirmeleri sağlıklı olur. 

Harf notları ile birlikte öğrencilerin başarı durumları da en çok merak edilen unsurlar arasında yer alır. Harf notlarının karşıladığı üç çeşit başarı durumu söz konusudur. Bunlar; başarılı, koşullu başarılı ve başarısız şeklinde sıralanır. Akademik alanda bir öğrencinin dersten geçer not alıp almadığını harf notu puan karşılığı belirler. Örneğin herhangi bir sınavdan DD, FD ve FF notu alan öğrenci başarısız kabul edilir ve o dersi tekrar vermesi gerekir. Mevcut dersten DC ve üzerinde bir not alması gerekir. Koşullu başarılı olarak değerlendirilen DC ise, mezuniyet notunun 2.0’ın altında olması halinde o dersi tekrar vermesi anlamını taşır. Yani bir öğrencinin DC notu aldığı dersten geçebilmesi için mezuniyet döneminde AGNO’nun 2.0 ve üzerinde olması gerekir. 

Not Dönüşüm Tablosu: Uluslararası Karşılaştırma için Kullanımı 

Üniversite kurumlarının öğrencileri başarı durumlarına göre değerlendirmek ve sıralamak için kullandığı yöntemlerden biri olan harflı not skalası ve puanlama sistemi, ülkemizde öğrencilerin de yakından tanıdığı bir sistem haline gelir. Hangi harfin kaç puana denk geldiğini merak eden öğrenciler ise bu alanda kapsamlı bir araştırma içerisine girer. Üni harf notu karşılıkları şu şekilde belirtilir: 

HARF           100’lük SİSTEMDE NOT           4’lük SİSTEMDE NOT            BAŞARI DURUMU 

AA                          90-100                                         4.0                                        Başarılı 

BA                          80-89                                           3.5                                        Başarılı 

BB                          75-79                                           3.0                                        Başarılı 

CB                          70-74                                           2.5                                        Başarılı 

CC                          60-69                                           2.0                                        Başarılı 

DC                          50-59                                           1.5                       Koşullu Başarılı-Başarısız 

DD                          40-49                                           1.0                                        Başarısız 

FD                          30-39                                            0.5                                        Başarısız 

FF                           0-29                                             0.0                                        Başarısız 

Uluslararası eğitim kurumları dahil olmak üzere akademik not dönüşüm tablosu yukarıdaki şekilde belirtilir. Bu tabloya göre öğrenciler kendi notlarını takip edebilir, kıyaslama yapabilir veya başka bir üniversite notlarına göre dönüştürebilir. Bu puan aralıkları üniversiteden üniversiteye göre değişkenlik gösterse de genel anlam itibarıyla harf notu puan karşılığı bu şekilde belirlenir.  

Harf Notlarınızı Yükseltmek için İpuçları 

Akademik başarıyı temsil eden harf notları, öğrencilerin kariyerleri üzerinde doğrudan etkiye sahiptir. Eğitim hayatı boyunca derslerden alınan notların genel ortalaması alınarak belirlenen mezuniyet puanı, öğrencilerin kariyer hedeflerine kolayca ulaşmalarına destek olur. Bu sebeple üniversite öğrencilerinin harf notlarını yükseltmek için birtakım ipuçlarına ihtiyaçları vardır. Düzenli ders çalışmak, ders sırasında not tutmak, ders ve konuyla alakalı kapsamlı araştırmalar yapmak, sınava hazırlık programını kısa zaman aralığına sıkıştırmamak gibi detaylar harf notlarınızı yükseltmenin önemli yolları arasında yer alır. Sizler de akademik not dönüşüm tablosunu detaylı bir şekilde inceleyerek aldınız notun harf ve sayı karşılığını öğrenebilir, ders planlarınızı ve hedeflerinzi buna göre belirleyebilirsiniz. Harf notları hesaplama motorlarını kullanarak başarı durumunuzu öğrenebileceğiniz gibi manuel olarak hesaplama yaparak da sınav sonuçlarınızı öğrenmeniz mümkündür. Pingpong’a üye olarak sizler de akademik hayatınız boyunca ihtiyaç duyduğunuz desteğe kolayca ulaşabilirsiniz. 

Bir yanıt yazın