Kapatmak için ESC tuşuna basınız.

Üniversitede Kulüp Kurmak: Nasıl Kurulur? Faydaları Nelerdir?

Üniversitelerde faaliyet gösteren öğrenci kulüpleri, öğrencilere pek çok açıdan önemli faydalar sağlar. Farklı bölümlerde okuyan öğrencilerin tanışabildiği, birlikte projeler gerçekleştirebildiği ve ilerleyen yaşamlarında kendilerine fayda sağlayacak beceriler kazanabildiği kulüpler; akademik eğitim başarısına da etki eder. Bu sebeple pek çok öğrenci, eğitim aldığı üniversitedeki öğrenci kulüplerine katılım gösterir. İlgilendiğiniz alanda faaliyet gösteren herhangi bir kulüp bulunmaması durumunda ise kendi kulübünüzü kurabilirsiniz. Peki, üniversitede kulüp kurma süreci nasıl işler? Bu süreçte nelere dikkat etmeniz gerekir? Üniversitede öğrenci kulübü kurmak ile ilgili merak ettiğiniz tüm detayları aşağıda bulabilirsiniz. 

Üniversitede Kulüp Kurmak 

Üniversitede kulüp kurmak pek çok öğrencinin hayalidir. Pek çok üniversitede edebiyat, sinema, tiyatro gibi farklı alanlarda faaliyet gösteren kulüpler bulunsa da bazı niş ilgi alanlarına yönelik kulüpler bulmak zordur. Örneğin yabancı dil, FRP oyunları, modern dans gibi özel ilgi alanlarına yönelik kulüpler her üniversitede açık olmayabilir. İlgilendiğiniz alana yönelik bir kulüp bulunmaması durumunda kendi kulübünüzü oluşturmayı tercih edebilirsiniz.

Öğrenci kulübü kurma süreci, hem kulüp kurucularına hem de katılımcılara önemli faydalar sağlar. Kulüp kurma işlemleri sayesinde yasal ve bürokratik süreçler hakkında bilgi sahibi olabilir, resmî işlemleri nasıl gerçekleştirmeniz gerektiğini öğrenebilirsiniz. Hukuksal kavramlar hakkında yeni bilgiler edinebilir, bu noktada öğreneceğiniz bilgileri yaşamınızın ilerleyen evrelerinde değerlendirebilirsiniz.

Kulüpler, kurulum aşamasından sonra da fayda sağlayan oluşumlar olduğu için çok yönlü faydalar elde edebilirsiniz. Kurduğunuz kulüp fiilen hayata geçtikten sonra başkanlık görevini üstlenebilir, kulüp organizasyonlarını yönetebilirsiniz. Bu sayede topluluk yönetme, etkinlik düzenleme, görev dağılımı yapma, denetleme ve organizasyon gerçekleştirme konularında deneyim kazanabilir; iş hayatına erkenden hazırlanabilirsiniz.

Üniversitede Nasıl Kulüp Kurulur?

Üniversite kulüpleri, okul yönetimlerinin devlet yasalarına göre belirlediği kurallar çerçevesinde kurulabilir. Öğrencilerin oluşturduğu toplulukların okulda toplantı yapabilmeleri, etkinlik düzenleyebilmeleri ve benzeri faaliyetlerde bulunabilmeleri için kurallara uygun bir şekilde kulüpleşmeleri zorunludur. Yasal olarak kulüp statüsü bulunmayan topluluklar, okula ait alanlarda herhangi bir toplu etkinlik düzenleyemez. Üniversitelerde öğrenci kulübü kurma şartları ise şu şekildedir;

 • Bir okulda aynı isme ve amaca sahip birden fazla kulüp kurulmasına izin verilmez. Üniversitede kurulacak tüm kulüplerin alanlarında faaliyet gösteren tek topluluk olması gerekir. 
 • Üniversite kulüplerinin kurulabilmesi için en az okul yönetmeliğinde belirtilen sayıda kurucu üye bulunması şarttır. Asgari kurucu üye sayısı, okuldan okula değişiklik gösterir. Kimi okullar en az 10 kurucu üye talep ederken kimi üniversiteler ise minimum 20 kurucu üye bulunmasını şart koşar.
 • Kurucu üyeler belirlendikten sonra kulüp tüzüğünün hazırlanması gerekir. Kulüp tüzüğünde kulübün adı, kuruluş amacı, planladığı faaliyetler, kulüp yönetim yapısı ve kuralları net bir şekilde belirlenir. Tüzükte ayrıca kulübün denetleme mekanizmalarına da yer verilmelidir.
 • Kulüp iç tüzüğü tamamlandıktan sonra öğrencilerin üniversitede görevli bir akademisyenden danışmanlık talebinde bulunması gerekir. Danışman akademisyenler, kulübün faaliyetlerini denetler ve kulüp içinde üniversite yönetimini temsil eder.
 • Danışman akademisyen de kulüp yapılanmasına dahil edildikten sonra üniversite rektörlüğüne resmî başvuru yapılır. Başvuru esnasında kulüp açılış dilekçesi, kurucu üyelerin imzaları ve danışman akademisyenin imzalı onay belgesi sunulur.
 • Kulüp kurma başvurusunun yapılacağı makam, üniversiteye göre değişiklik gösterebilir. Bazı okullarda Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı’na başvuru yapılırken bazı kurumlarda ise ÖFB üzerinden başvuru yapılır.
 • Yapılan başvuru rektörlük yönetimi tarafından değerlendirilir. Bu aşamada yönetimin dikkat ettiği birtakım kriterler bulunur. Bunlar arasında kulübün öğrencilere fayda sağlaması, üniversite içinde zararlı faaliyetlere zemin hazırlamaması, öğrencilerin gelişimini desteklemesi ve kulüp etkinliklerinin üniversite yönetim kurallarıyla çelişmemesi gibi detaylar yer alır.
 • Rektörlük onayı alan kulüplerin fiilen açılmasına izin verilir. İzinler, eğitim öğretim döneminin başında başvuru sahiplerine bildirilir. Bu bildirim sonrasında kulüpler, kendilerine verilen kurallara uymak kaydıyla faaliyetlerine başlayabilir.

Öğrenci kulüpleri, kuruluş izni verildikten sonra da üniversite tarafından belirtilen kurallara uymakla yükümlüdür. Bu kurallar ise şu şekildedir;

 • Her kulübün yönetim ve denetleme kurulu fiilen görevde olmalı ve bu kurulların faaliyetleri kayıt altında tutulmalıdır.
 • Yönetim ve denetleme kurullarında görev değişiklikleri yapılması durumunda bu değişiklik kayda geçirilmelidir.
 • Kulüpler, kuruldukları dönemin ilk haftasında genel bir toplantı yapmalı ve ilk toplantıda görev dağılımları belirlenmelidir.
 • Kulüplerin aktif olarak faaliyet gösterme zorunluluğu da bulunur. Aktif olmayan kulüpler rektörlük tarafından kapatılabilir.
 • Kulüplerin düzenleyeceği kültürel, sanatsal, sportif ya da eğitim odaklı etkinlikler rektörlüğe bildirilmeli ve etkinlik düzenleme prosedürleri yerine getirilmelidir.
 • Danışman akademisyen, kulüplerin faaliyetlerinde aktif olarak rol almalı ve kulüp katılımcısı öğrencilerle üniversite yönetimi arasında köprü görevi üstlenmelidir.

Üniversitede Kulüp Kurmanın Faydaları 

Üniversitede öğrenci kulübü kurmak, kendi imkânlarınızla gerçekleştiremeyeceğiniz etkinlikleri okulunuzun yasal statüsünden yararlanarak gerçekleştirmenize yardımcı olur. Örneğin eğitim aldığınız alanda faaliyet gösteren çok ünlü bir bilim insanına bireysel olarak ulaşmakta zorluk yaşayabilirsiniz, ancak üniversite kulübünüz üzerinden iletişime geçerek aynı kişiyi okulunuzda yapılacak bir söyleşiye davet edebilirsiniz. Tiyatro oyunu sahnelemek, film festivali düzenlemek gibi etkinlikleri kendi olanaklarınızla düzenlemeniz zor olabilir. Okula ait bağlantıları ve fiziksel alanları kullanmanız durumunda ise bu planların tümünü hayata geçirebilirsiniz.

Üniversitede öğrenci kulübü kurma ve yönetme süreci, okul sonrasındaki hayatınız için de önemli bir hazırlıktır. Pek çok şirket, işe alım sürecinde organizasyon yeteneği ve deneyimi olan adayları tercih eder. Üniversitede kulüp kurmak ve başarılı bir şekilde yönetmek, bu alanlarda yeterli potansiyele sahip olduğunuzu ispatlamanızı kolaylaştırır ve işe giriş sürecinde size avantaj sağlar.

Öğrenci kulübü yönetiminde görev almak, etkili bir çevre oluşturmanıza da yardımcı olur. Kendi kulübünüzü kurup yöneterek okuldaki farklı öğrencilerle, akademisyenlerle ve kulübünüze okul dışından destek veren profesyonellerle iletişim kurabilirsiniz. Böylece ilerleyen yıllarda size çok fayda sağlayacak geniş bir sosyal çevre oluşturabilir, kurduğunuz ilişkiler ağını profesyonel hayatınızda değerlendirebilirsiniz.

Kulüplerin Devamlılığını Sağlamak İçin Neler Yapılabilir?

Okul yönetimleri, pasif hâldeki kulüpleri resmen kapatabilir. Bu sebeple kulüplerin sürekli olarak aktif kalması ve faaliyetlerini devamlı bir şekilde sürdürmesi gerekir. Kulüp devamlılığını sağlamak için atabileceğiniz adımlar ise şu şekildedir;

 • Kulübünüzün tanıtımını yapmanız, katılım sayısını artırarak kulübün imkânlarını genişletir. Bu sebeple kulübü okuldaki ilan panolarından ve sosyal medyadan tanıtabilirsiniz.
 • Kulübünüzü, faaliyetlerini ve projelerini tanıtmak için özel bir internet sitesi kurabilir ve bu site üzerinden üye toplayabilirsiniz.
 • İlgi çekici etkinlikler düzenlemeniz kulübün gördüğü ilgiyi artırır. Öğrencilerde heyecan uyandıracak projeler hazırlayarak katılım sayısını yükseltebilirsiniz.
 • Alanınızda ünlü isimleri söyleşi için okulunuza davet edebilir, öğrencilerin katılım göstereceği interaktif etkinlikler planlayabilir ve okul yönetiminden izin alarak yarışmalar düzenleyebilirsiniz.
 • Planladığınız bazı etkinliklerde bütçe sorunu yaşamanız durumunda projenizi rafa kaldırmak yerine sponsor arayışına girebilirsiniz.
 • Kulübünüzün faaliyetlerini kusursuz bir şekilde sürdürmek için üniversite yönetmeliklerini inceleyebilir, prosedürlere takılma ihtimali bulunan etkinlik ve projeleri önceden tespit edebilir ve böylece herhangi bir aksilikle karşılaşma ihtimalini ortadan kaldırabilirsiniz.
 • Etkinlik ve organizasyonlarınızda kulüp üyelerine kişisel gelişimlerini destekleyecek görevler verebilir, öğrenci kulüplerine katılmanın avantajları ile kulübünüzü bir cazibe unsuru hâline getirebilirsiniz.

Üniversite eğitimi, öğrenci hayatı, akademik kariyer ve iş dünyası hakkında size fayda sağlayacak birbirinden önemli içeriklere hemen ulaşmak için pingpong university’e üye olmayı unutmayın!

Bir yanıt yazın